0904.965.686 / 0986.224.569

Skinny jeans

Giá : 320.000 đ

Skinny jeans Sneak peak (xám) �Quần lưng cao, co giãn
Dài mắt cá chân�Size 26,27,28,29
Tile 2/2/2/1/1, 8/1 màu
Dây 16c/2 màu�Giá ib

Skinny jeans Sneak peak (xám) �Quần lưng cao, co giãn
Dài mắt cá chân�Size 26,27,28,29
Tile 2/2/2/1/1, 8/1 màu
Dây 16c/2 màu�Giá ib

Sản phẩm liên quan